درباره ما
shanghai dongchali company
بعد از ظهر 18 مه ، بایدو اعلام کرد که رئیس گروه و مدیر عامل لو چی نمی تواند به دلیل شخصی کار خود را به طور تمام وقت در پکن ادامه دهد